Bestellen 

 

Je kunt je bestelling steeds doorgeven via de telefoon of door ons een e-mail te sturen !

Tel: 0031-(0)165-203911 (na 17.00 uur)

   :

getback-retro-design@ziggo.nl

HOMEPAGE

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gebruikt, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door middel van fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van www.getback-design.nl